0 Comments

31 de juliol de 2023

PERITATGES I ESTUDIS DE VIABILITAT – DUE DILIGENCE – VALORACIONS IMMOBILIÀRIES

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). Redacció de peritatges i informes tècnics dins de l’àmbit de l’arquitectura. Valoracions immobiliàries seguint les normatives europees.

Read More

0 Comments

31 de juliol de 2023

PROJECTES DE PARCEL·LACIÓ, PLANS PARCIALS I PROJECTES D’URBANITZACIÓ – MASTER PLA

Projectes de parcel·lació, agregació i segregació de parcel·les. Realització i tramitació de plans parcials, reparcel·lacions i avantprojectes d’urbanització. Realització del projecte administratiu, executiu i la direcció d’obra d’urbanitzacions. Redacció de Pla Director.

Read More

0 Comments

31 de juliol de 2023

AIXECAMENT DE PLÀNOLS – DIVISIONS HORITZONTALS

Aixecament de plànols d’edificacions existents. Redacció de la documentació tècnica necessària per a la realització de la Divisió Horitzontal de finca.

Read More

0 Comments

31 de juliol de 2023

CERTIFICATS D’HABITABILITAT, ACCESIBILITAT I QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

Certificats d’Habitabilitat per a habitatges amb una antiguitat superior a 10 anys. Certificats de l’acompliment del grau d’accessibilitat dels locals comercials. Certificats i etiquetes energètiques.

Read More

0 Comments

31 de juliol de 2023

GESTIÓ DE PROJECTES

Project & Construct Management. Control i gestió de totes les variables d’un projecte i una obra. Assessorament tècnic dins de l’àmbit de l’arquitectura.

Read More

0 Comments

31 de juliol de 2023

REFORMA, INTERIORISME I DECORACIÓ

Projectes d’interiorisme per a habitatges, oficines i locals. Home Staging. Servei “Deco Espai”. Col·laboració amb interioristes.

Read More

0 Comments

31 de juliol de 2023

REHABILITACIÓ I REPARACIÓ

Recuperació o modificació de la funcionalitat, l’habitabilitat, l’accessibilitat i/o l’eficiència energètica. Tramitació d’ajuts a la rehabilitació.

Read More

0 Comments

31 de juliol de 2023

PROJECTES D’ARQUITECTURA

Des dels estudis previs, passant pel projecte administratiu fins al projecte executiu. Gestió de tota la documentació complementària necessària. Procés de licitació i direcció d’obra amb control econòmic i temporal. Certificats de final d’obra. Passive House.

Read More